Foto.Paulinianum

Strona główna › Ochrona wizerunku Jasnej Góry

Ochrona wizerunku Jasnej Góry

Wizerunek Jasnej Góry jest znakiem towarowym podlegającym ochronie prawa zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R-92178. Wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klasztoru na Jasnej Górze.

Wszystkie fotografie wykonane na terenie Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze użyte do celów sprzedaży komercyjnej (wydruki pocztówek, obrazków, materiałów z użyciem wizerunku Obrazu Matki Bożej znajdujący się w Kaplicy Matki Bożej, itd.) wymagają również "Licencji rozszerzonej" i indywidualnej zgody do użycia na wskazanym przez Licencjobiorcę polu eksploatacji.