Foto.Paulinianum

Strona główna › Jakich zdjęć szukamy?

Jakich zdjęć szukamy?

Serwis "foto.Paulinianum" poszukuje zdjęć o tematyce religijnej ze szczególnym uwzględnieniem:

- obiekty sakralne (wnętrzna, panoramy, szczegóły wnętrz, szczegóły architektoniczne)
- portrety osób podczas obrzędów religijnych (np. osoba podczas modlitwy na różańcu. Uwaga, tylko zdjęcia na zasadzie Model Release );
- święta kościelne i okazjonalne ( folklor świąteczny, oryginalne rytuały);
- studyjne aranżacje (przedmioty kultu religijnego: biblie, krzyże, różańce, itd.)
- symbole związane z zawodami i narodowościami;
- znanych osób duchownych i świeckich związanych z religią (portrety, zdjęcia codzienne podczas wydarzeń);
- symbole religijne (zbliżenia, kompozycje, np: ciekawy pejzaż z kapliczką. Szczegóły odseparowane od tła - mała głębia ostrości)
- folklor i wydarzenia regionalne z całej Polski (malowanie pisanek, palmy wielkanocne, etc.);
- żywność związana ze świętami religijnymi (tylko zdjęcia o wysokich walorach estetycznych lub aranżacje studyjne, charakterystyczne potrawy dla państw i regionów, ludzie podczas posiłków. Uwaga, tylko zdjęcia na zasadzie Model and Property Release).

Rozwinięcie zasad umów do rozpowszechniania wizerunku:

1.Umowy Model and Property Release


Do wszystkich utworów dostarczonych przez autora, które przedstawiają rozpoznawalne osoby i/lub własność, chronioną na mocy praw własności intelektualnej, musi zostać dostarczony ważny i prawnie wiążący dokument, prawidłowo podpisany przez wszystkie osoby i/lub podmioty udzielające zezwolenia na korzystanie z wizerunku osób sfotografowanych ("Model Release") lub z wizerunku przedstawianej własności ("Property Release"). Kopia dokumentu Model Release oraz Property Release musi zostać dostarczona przez Autora dla wszystkich wymagających tego Utworów, oznaczonych przez Autora jako opatrzone takimi zezwoleniami.
Umowa powinna spełniać następujące wymagania:

- sporządzona w języku polskim lub angielskim;
- informacje muszą być czytelne;
- każdy model lub własność (mienie) musi mieć swoją umowę.

Umowa Property Release musi zawierać następujące informacje:

- nazwę/opis i położenie nieruchomości;
- czytelne imię i nazwisko właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
- podpis właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
- pełne dane kontaktowe (adres, tel., e-mail) właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
- tytuł upoważnionej osoby ("właściciel", "zarządca" itp.);
- datę wykonania zdjęcia oraz datę podpisania umowy;
- imię i nazwisko fotografa lub nazwę studia fotograficznego;
- opis zdjęcia (co przedstawia).

Umowa Model Release musi zawierać następujące informacje:

- czytelne imię i nazwisko modela;
- podpis modela;
- pełne dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail);
- datę urodzenia modela i wiek w chwili robienia zdjęcia;
- datę wykonania zdjęcia oraz datę podpisania umowy;
- imię i nazwisko fotografa lub nazwę studia fotograficznego.
Jeżeli model jest niepełnoletni (poniżej 18 lat) to wymagamy także:
- czytelne imię i nazwisko opiekuna modela;
- podpis rodzica lub opiekuna;
- czytelne imię i nazwisko modela;
- opis zdjęcia (co przedstawia).