Foto.Paulinianum

Strona główna › Wymagania jakościowe

Wymagania jakościowe

Szczegółowe parametry dotyczące materiałów zdjęciowych umieszczanych w Serwisie "foto.Paulinianum"


Zdjęcia, które maja być umieszczone w serwisie foto.Paulinianum powinny spełniać następujące kryteria:

1. Kryteria techniczne:


- Format pliku: JPEG
- Rozmiar: krótszy bok minimum 2478 pixeli, preferowany rozmiar to 3500 pixeli.
- Rozdzielczość: 300 dpi
- Wielkość pliku: max 3,5-4 MB
- Kompresja w Adobe Photoshop lub Lightroom na poziomie 12
- Profil kolorów to sRGB lub Adobe RGB 1998;
- Pliki nie powinny mieć zmienianej wielkości poprzez interpolację (wymagane są oryginalne wielkości plików).

2. Nazwy plików:

nnniii_(nazwa pliku).jpg

nnn- trzy pierwsze litery nazwiska
iii - trzy pierwsze litery imienia
nazwa pliku-oryginalna nazwa pliku nadana przez autora lub aparat. Nie używamy polskich znaków.
jpg - format pliku

Przykład:

Jan Kowalski. Zdjęcie lub skan z oryginalnie nadanym przez aparat numerem VZC3421.jpg

prawidłowe nazwy plików:
jankow_VZC3421.jpg


3. Opis zdjęcia:

Wykonanie zdjęcia to połowa sukcesu, żeby zdjęcie mogło być znalezione przez klienta lub naszego fotoedytora musi zostać najpierw opisane. Opis każdorazowo wykonuje autor materiału zdjęciowego lub twórca grafiki. Zdjęcia bez opisu lub nieprawidłowo opisane nie zostaną z przyczyn technicznych wprowadzone do serwisu foto.Paulinianum.

Do opisu zdjęć używamy międzynarodowego standardu IPTC. Opis w tym standardzie umożliwia wiele dostępnych aplikacji:

Photoshop lub Lightroom (www.adobe.pl)
PhotoStation (www.fotoware.pl)
XnView (www.xnview.com)
IrfanView (www.irfanview.com)

Podczas opisu zdjęć należy pamiętać:

- Nie używamy polskich znaków (wyjątek stanowi pole "Headline" - tu możemy użyć polskie znaki);
- Nie wykonujemy opisów wyłącznie dużymi literami;
- Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny (gramatyka i ortografia).;
- Opisy nie powinny być dłuższe niż 260 znaków.

Wypełniamy następujące pola, które w zależności od użytego programu mogą mieć różne nazwy (niektóre pola są niewidoczne w serwisie foto.Paulinianum ale ich wypełnienie jest konieczne):

• headline/nagłówek
• byline/author/creator/dane autora (Photoshop CC w Kontakt IPTC)
• created date/date created/ data utworzenia
• credit/provider/Dane autora(Photoshop CC w statut IPTC)
• caption/description/opis fotografii/opis
• keywords/keyword tags/słowa kluczowe
• special instruction/supplemental categories/other categories/kategorie uzupełniające/instrukcje (to pole jest niewidoczne w serwisie foto.Paulinianum)
• copyright/copyright string/informacja o prawach autorskich
• country/kraj
• city/miasto

Jak opisać materiały zdjęciowe i grafiki dla wybranych poniżej programów:

Photoshop CC - należy wejść w zakładkę Pliki>Informacje o pliku
Ligtroom CC - w module Library>Metadane (ustawić moduł EXIF and IPTC)
PhotoStation - zakładka Text

Headline/Skrócony opis/Nazwa fotografii

Podajemy tutaj krótką informację o wydarzeniu. Jest to jedyne pole gdzie można użyć polskich znaków.

Np. V Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę lub w przypadku grafiki Polskie kwiaty

Byline/Author/Creator/Twórca/Dane autora - Informacja o Autorze

Wpisujemy tutaj swoje imię i nazwisko

Created date/ Data utworzenia

Wpisujemy tutaj datę wykonania zdjęcia czy grafiki

Credit/credit line/provider/Dane autora (Photoshop CC w statut IPTC)

W tym polu zawsze wpisujemy zachowując podaną poniżej oryginalną pisownię:

foto.Paulinianum

Uwaga!!! W programie Photoshop CC należy wpisać "Dane autora" w rubryce Statut IPTC


Caption - "Opis zdjęcia"

Jest to pole, w którym wpisujemy krótką informację o treści zdjęcia. Wprowadzone słowa będę widoczne dla wyszukiwarki. UWAGA! - Treść wprowadzamy bez użycia polskich znaków.

Fot. Imię Nazwisko / foto.Paulinianum. Miejsce (kraj - tylko jeśli poza Polską), data (rrrr.mm.dd). Opis (nie wymieniamy nigdy imion, nazwisk, nazw obiektów w mianowniku !!! jeżeli ktoś lub dany obiekt jest niewidoczny na zdjęciu. Osoby lub obiekty widoczne możemy wpisać po całym opisie w n/z [na zdjęciu]. n/z (jeżeli wiemy kto jest na zdjęciu, możemy wymienić imiona i nazwiska w mianowniku)

Przykład:

Fot. Adam Kowalski / foto.Paulinianum. Częstochowa, 2018.01.06. Swieto Trzech Kroli na Jasnej Gorze i uroczysty orszak z udzialem Abp. Waclawa Depo. n/z (od lewej) Arcybiskup Waclaw Depo, (w tle) Jasna Gora

Uwagi:
- jeżeli nie znamy dokładnej daty możemy podać miesiąc i rok lub tylko rok, a jeżeli nie znamy roku to dekadę (np. "lata 80"). W polu Headline nigdy nie wpisujemy ponownie daty;
- nie wpisujemy polskich znaków "ą , ę, ż, etc.";
- używamy poprawnych form przypadków; jeżeli musimy odmienić nazwisko staramy się wpisać je w mianowniku w polu Keywords;
- uważamy na kropki, spacje i enter;
- nazwy własne wpisujemy z dużej litery;
- używamy słów, których znamy znaczenie;
- w przypadku reprodukcji, słowo reprodukcja musi znaleźć sie w polu Keywords;
- nie spolszczamy i nie tłumaczymy nazwisk ani nazw własnych; w przypadku znanych polskich tłumaczeń - spolszczenia wpisujemy w pozycji Keywords
- w przypadku portretu osoby nieżyjącej jeżeli znamy datę urodzenia i śmierci wpisujemy ja w nawiasie po imieniu i nazwisku;
- wiele osób używa pseudonimów lub znanych jest pod innym nazwiskiem, dlatego warto te informacje pozostawić w opisie;
- warto pamiętać o dodaniu informacji o zawodzie lub sprawowanej funkcji w przypadku fotografii portretowej osób.

Przykład:

Fot. Adam Kowalski / foto.Paulinianum. Czestochowa, lata 50, Jan Kowalski (1938-2010) - konstruktor

Keywords/keyword tags/słowa kluczowe

Słowa kluczowe powinny w bardzo dokładny sposób uzupełnić opis zdjęcia. Nie musimy powtarzać słów, które znajdują się w opisie (Caption). Są one automatycznie widoczne w wynikach wyszukiwania.

Warto w tym polu wpisać informacje o porze roku czy też dominującym kolorze tła, czy jest dzień czy noc. W przypadku portretu należy zaznaczyć w opisie portret, widok czy też zbliżenie, etc.

Im lepiej będzie opisany materiał zdjęciowy, tym większa szansa, że zostanie znaleziony przez fotoedytora.

special instruction/supplemental categories/other categories - kategorie uzupełniające

Zaznaczamy tu istotne, ważne informacje, które chcemy przekazać wraz z materiałem zdjęciowym. Jest to pole zarezerwowane tylko dla ważnych informacji, które wybiegają poza przyjęte standardy w publikowaniu materiałów zdjęciowych. Jeżeli nie mamy istotnych informacji to pozostawiamy je puste.

Np. Ograniczenie terytorialne do publikacji, etc.

Uwaga: pole niewidoczne w panelu Fotografa i serwisie foto.Paulinianum.

Copyright/Copyright string/Informacja o prawach autorskich - informacja o statucie praw własności

Zawsze w to pole wpisujemy tekst poniżej z zachowaniem oryginalnej pisowni:

(Imię i Nazwisko Autora)/foto.Paulinianum


Country/kraj

Nazwa państwa w którym zostało wykonane zdjęcie. Nazwa powinna być anglojęzyczna.

Przykład:

Zdjęcie zostało wykonane w Kamerunie więc wpisujemy - Cameroon, w przypadku Polski - Poland

City/Miasto

Nazwa miasta, w którym zostało wykonane zdjęcie. Jeśli nie ma pozostawiamy to pole puste


4. Dodatkowe uwagi dotyczące jakości zdjęć

Dostarczane pliki mogą być odrzucone na skutek następujących kryteriów:

- słaba ostrość, zdjęcia poruszone, rozmazane;
- niepoprawna ekspozycja, balans bieli;
- nadmierne szumy w kolorach RGB, zbyt duże szumy wynikające z czułości ISO ;
- aberracje chromatyczne;
- niezamierzone winietowanie;
- zauważalne zniekształcenia geometryczne (np. dystorsje, przekrzywienia, zniekształcenia perspektywiczne, dystorsje beczułkowate
- przeretuszowanie – utrata jakości i szczegółów zdjęcia oraz jego nienaturalny wygląd;
- słabe wyodrębnienie i kadrowanie;
- kurz i zanieczyszczenia na skanach;
- sztuczne podnoszenie wielkości obrazów;
- nieodpowiednia kompozycja;
- zbyt podobne do siebie pliki;
- naruszenie lub ryzyko naruszenia Prawa autorskiego/Znaków handlowych;
- treści dla dorosłych, obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie jak i obrazy nieprzyzwoite lub brutalne.

- W przypadku wszystkich materiałów zdjęciowych nie stanowiących zdjęć redakcyjnych wymagana jest ważna umowa z modelem lub właścicielem nieruchomości (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dla każdej osoby/nieruchomości przedstawionej w dostarczonych materiałach)